SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, Zakład Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie mają zaszczyt zaprosić, w terminie 17-18.11.2015 roku, do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej pt. Wsparcie Psychologiczne w Ratownictwie Medycznym.

Kolejna edycja konferencji poświęcona będzie czynnikom warunkującym skuteczność wsparcia psychologicznego w ratownictwie medycznym. Uwarunkowania, które szczególnie nas interesują to czynniki organizacyjne, społeczne i psychologiczne, które wpływają na skuteczność wsparcia psychologicznego.

Interesuje nas, co sprzyja dobremu radzeniu sobie ze stresem oraz wydarzeniami o charakterze traumatycznym, jakie czynniki osobowościowe, style myślenia, rodzaje wsparcia społecznego czy organizacyjnego, uwarunkowania rodzinne, style rozwiązywania konfliktów mogą determinować skuteczność radzenia sobie w trudnej pracy ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych, lekarzy, pielęgniarek pracujących w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Tematyka konferencji będzie obejmować tematy mające szczególne znaczenie dla efektywności oraz dobrostanu psychicznego pracowników systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, stąd zapraszamy zarówno pracodawców jak i pracowników do skorzystania z wiedzy prezentowanej na trzeciej już edycji konferencji.

Zapraszamy do udziału w konferencji interdyscyplinarne grono praktyków oraz naukowców, którzy w swojej pracy zajmują się tematyką stresu chronicznego i traumatycznego w pracy w służbach ratowniczych jak również metodami prewencji w zakresie zdrowia psychicznego oraz wsparcia psychologicznego. Prelegenci proszeni są o przesyłanie tematów oraz abstraktów wystąpień i rozdziałów do wspólnej monografii w terminach zgodnych z harmonogramem. Prace zostaną opublikowane w monografii „Praktyka wsparcia psychologicznego w ratownictwie medycznym”.

W imieniu członków Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Przewodniczący
dr n. med. Robert Gałązkowski

 


Patronat honorowy Patronat medialny
Pan Marian Zembala
Minister Zdrowia
Jego Magnificencja prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski
Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny
Konsultant Krajowy ds. Medycyny Ratunkowej
naglowek stopka do pisma jednolite tlo samo an_logo logo_OPM
ratunek pm-logo medex

© 2015 Psychologia w Ratownictwie

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux