Prelegenci 2018 2018-10-31T07:19:03+00:00
pr

dr n. med. Paweł Rasmus

Psycholog w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Do jego obowiązków należy wsparcie koleżeńskie (ang. peer support) oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników ZRM oraz dyspozytorów medycznych. Wspiera również proces rekrutacji do WSRM.  Pracuje także jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Naukowo zajmuje się problemem stresu, w tym także stresu traumatycznego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunków Ratownictwo Medyczne. Jest członkiem Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na tym samym kierunku. Odpowiedzialny za realizację programu „Peer Support and Defusing” w Falck Medycyna. Związany z Grupą Ratownictwa Specjalistycznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodzi, gdzie przygotowuje do służby swojego psa – posokowca bawarskiego. Więcej na www.pawelrasmus.pl.
 dr n. med. Magdalena Skotnicka-Chaberek Lekarz, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i certyfikowany superwizor-dydaktyk terapii poznawczo-behawioralnej. Posiada certyfikaty psychoterapeuty: Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, EABCT oraz SITCC (Societa’ Italiana di Terapia Cognitiva e Comportamentale), Certyfikat Superwizora Dydaktyka PTTPB. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, brała udział w projektach badawczych opracowujących narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne. Obszarem specjalizacji psychoterapeutycznej są problemy osób i ich rodzin dotkniętych: ADHD, całościowymi zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami centralnego układu nerwowego oraz zaburzeniami psychicznymi występującymi w przebiegu rzadkich chorób o podłożu genetycznym. Jest współautorką książek i licznych artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych poświęconych ADHD, diagnostyce psychologicznej, neurorehabilitacji i psychoterapii. Kierownik merytoryczny czteroletnich studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach w ramach Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Współpracuje z programem Trakt niosącym pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych. Jest założycielem i „szefem” Centrum Neurorehabilitacji im. Zofii i Józefa Dziurkowskich. Jest także doświadczonym lekarzem systemu ratownictwa.
 Gocha_2

dr n. hum. Małgorzata Wypych

Psycholog, trener i konsultant, wykładowca psychologii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, posiada wieloletnie doświadczenie wykładowe i trenerskie. Psycholog w SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Wykształcenie wyższe i doktorat zdobyła na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalizując się w dziedzinie komunikacji oraz problematyce samooceny. Zwolenniczka psychoterapii w podejściu integratywnym, wykorzystuje w pracy techniki improwizacyjne.
 paulina

dr n. hum. Paulina Zielińska

Psycholog, studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Jest certyfikowanym psychoonkologiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, współtworzy model komunikacji klinicznej w Polsce w Centrum Komunikacji Klinicznej UMK CM w Bydgoszczy oraz Komisji Dydaktycznej Europejskiego Stowarzyszenia Komunikacji na Uniwersytecie w Cambridge. Od lat pracuje z chorymi onkologicznie i ich rodzinami w Szpitalu Wojskowym w Krakowie, konsultuje pacjentów zmagających się z innymi chorobami somatycznymi, gdy zachodzi potrzeba udzielenia im wsparcia psychologicznego. Szkoli kadrę medyczną w zakresie kompetencji komunikacyjnych.
 m. Burzynska

mgr Magdalena Burzyńska

Absolwentka psychologii i politologii oraz studiów podyplomowych z zakresu interwencji kryzysowej. Od 2014 r. związana z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz zdrowia psychicznego, wspierania osób w kryzysie i ich rodzin. Prowadziła warsztaty kompetencji społecznych, komunikacji interperosonalnej i psychoedukacyjne oraz grupy wsparcia dla rodzin osób doświadczających kryzysu psychicznego. W 2016 r. współtworzyła drugie w Polsce Centrum Spotkań dla osób z zaburzeniami otępiennymi i ich bliskich pod patronatem Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Aktualnie szkoli się w kierunku przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pracuje jako asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
 New_IMG_9722-2

mgr Michaela Dłużniewska

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych – Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej oraz Psychoonkologia na Uniwersytecie SWPS. Aktualnie w trakcie Programu Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt, w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Szpitalu Klinicznym – oddział onkologiczny oraz psychiatryczny – w Žilinie (Słowacja), w Care Experts oraz w Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa i Fundacji Dobrze, że jesteś. W Fundacji „NAGLE SAMI” pracuje m.in. jako koordynator Telefonu Wsparcia dla osób w żałobie oraz wolontariatu, jeździ na interwencje kryzysowe, prowadzi grupę wsparcia dla osób w żałobie oraz szkolenia.
 vivian-fiszer

mgr Vivian Fisher

Psycholog, prezes Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, członek European Society for the Study of Personality Disorders,
Association for Contextual Behavior Science, American Psychological Association. Prowadzi szkolenia na temat terapii dialektyczno-behawioralnej, ukończyła szereg kursów i szkoleń (w 2014 roku warsztat DBT z autorką tej terapii prof. Linehan). Stworzyła zespół terapeutów DBT, dzięki czemu spełnia wszystkie warunki wymagane do prowadzenia tej terapii.
Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową (trening DBT), pracuje wyłącznie z osobami, które cierpią z powodu zaburzeń osobowości. Dla pacjentów (i terapeutów) stworzyła bloga popularyzującego podejścia 3 Fali CBT: emocje.pro
 412B9898-Edit

mgr Małgorzata Maj-Mierzejewska

Psychoterapeutka, psycholog, socjolog. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończyła Społeczną Psychologię Kliniczną, specjalizując się w psychologii kryzysu oraz w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i interwencjach kryzysowych. Na studiach socjologicznych realizowała specjalizację z zakresu komunikowania społecznego i doradztwa. Szkolenie terapeutyczne odbywała w ramach Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego w Wojskowym Instytucie Medycznym, Szpitalu Bródnowskim, Komitecie Ochrony Praw Dziecka, jak również na oddziale onkologii dziecięcej w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” oraz w gabinetach prywatnych. Świadczyła również pomoc psychologiczną pracując na linii zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym. Jako terapeuta korzysta z podejścia integracyjnego opartego na założeniach psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej. W Fundacji „NAGLE SAMI” prowadzi konsultacje psychologiczne, terapie indywidualne, grupy wsparcia i wyjazdowe interwencje kryzysowe.
 kurdziel

mgr Michał Kurdziel

Student studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytety Medycznego w Szczecinie. Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (obecnie Pomorski Uniwersytet Medyczny) Wydziału Nauk o zdrowiu kierunku Ratownictwo Medyczne, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wydziału Nauk o Zdrowiu specjalność medycyna ratunkowa. Funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Autor i współautor artykułów naukowych i publikacji dotyczących szeroko pojętego ratownictwa w Policji, jak również programów kursów specjalistycznych w zakresie pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy realizowanych w Policji. Obszar zainteresowań – pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc, ratownictwo taktyczne, taktyka i technika interwencji.
SONY DSC

mgr Tomasz Sanak

Asystent w Zakładzie Medycyny Katastrof Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Ratownik medyczny, weteran – uczestnik III zmian Polskich Kontyngentów Wojskowych w Afganistanie. Instruktor Tactical Combat Casaulty Care – kursu taktyczno-bojowej opieki nad poszkodowanym. W kręgu zainteresowań: szeroko rozumiana hipotermia, medycyna pola walki oraz zabezpieczenie medyczne sytuacji o charakterze kryzysowym.
 35077354_1386887151411708_1209898484921008128_n

mgr Magdalena Shafie

Psycholog, psychoonkolog, interwent kryzysowy, pracująca w obszarze pomocy psychologicznej w medycynie od 2005 r. W styczniu 2014 r. rozpoczęła pracę w Szpitalu Bielańskim jako psycholog w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Od września 2014 r. do marca 2016 r. była również zatrudniona jako Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Szpitala Bielańskiego z obowiązkami psychologicznymi. Wykonywała szereg szkoleń dla personelu białego (m.in. lekarzy neonatologów) i służyła pomocą pacjentom, rodzinom i personelowi białemu. Ukończyła Kurs Koordynatorów Transplantacyjnych. Od zakończenia pracy w Szpitalu Bielańskim pracuje w Centrum Pomocy Profesjonalnej oraz prowadzi własną praktykę, w ramach której zajmuje się m.in. szkoleniami miękkimi i specjalistycznymi dla lekarzy w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej. Od września 2017 r. do stycznia 2018 r. pracowała jako psycholog, psychoonkolog, interwent kryzysowy w Stowarzyszeniu Pacjentów i Osób Wspierających Chorych na Guzy Neuroendokrynne „Rakowiak”, którego prezesem jest niekwestionowany autorytet w dziedzinie diagnozy i leczenia guzów neuroendokrynnych – prof. Jarosław Ćwikła. W październiku 2017 r. była interwentem kryzysowym w trakcie protestu głodowego lekarzy rezydentów i innych zawodów medycznych.
 IMG_2679

mgr Dawid Surowicz

Ratownik medyczny, specjalista zdrowia publicznego, członek załogi Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego, doktorant i wykładowca Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Ukończył studia podyplomowe z dydaktyki medycznej. Członek Zarządu Stowarzyszenia Ratowników Medycznych Pomorza Zachodniego.
Doświadczenie zdobywał w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Ochotniczej Straży Pożarnej Szczecin oraz jako instruktor w Maltańskiej Służbie Medycznej. Zainteresowania naukowe ukierunkowane na psychologię w ratownictwie medycznym, a także organizację i funkcjonowanie systemu PRM.
 0.2FA

mgr Martyna Tworkowska

Oprócz studiów magisterskich ukończyła czteroletnie szkolenie w zawodzie psychoterapeuty w Szkole Psychoterapii Intra rekomendowanej przez PTP. Pracowała w Centrum Psychomedycznym, prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną. Od czterech lat pracuje w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, gdzie współpracuje z załogą – pilotem, ratownikiem i lekarzem, udzielając wsparcia psychologicznego. Odbyła szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej i traumy. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i coachingu dla menedżerów z zakresu zarządzania zespołem.
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux