Regulamin 2017-09-25T11:50:13+00:00

Regulamin V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

„Wsparcie Psychologiczne w Ratownictwie Medycznym”

Miejsce: Aula A, Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Księcia Trojdena 2a, 02-109 Warszawa
Termin: 8 listopada 2017 r.
Organizatorzy: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe we współpracy z Zakładem Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uczestnicy Konferencji: pracownicy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

Zakres programowy obejmuje zagadnienia dotyczące psychologii i ratownictwa medycznego

Realizacja treści programowych konferencji obejmuje: wykłady.
Czas realizacji konferencji – zg. z właściwym programem; wykłady – 6:05 h.
Liczba uczestników: ok. 150 osób.

Organizacja Konferencji:

1. Na miejsce Konferencji, uczestnik dojeżdża we własnym zakresie.
2. Organizator zapewnia zrealizowanie zakresu tematycznego Konferencji przez wykwalifikowaną kadrę z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i praktycznym doświadczeniem z zakresu prowadzonego wykładu.
3. Organizator zapewnia podczas Konferencji odpowiednio przystosowaną salę dla wszystkich uczestników.
4. Organizator informuje, że Konferencja będzie rejestrowana poprzez utrwalenie jej przebiegu w formie dokumentacji zdjęciowej.
5. Uczestnicy otrzymają bezpłatnie materiały konferencyjne, a na zakończenie Konferencji każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa.
6. Warunkiem otrzymania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu jest wypełnienie ankiety rozdanej podczas Konferencji.
7. Organizator ma prawo odwołać Konferencję w przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby uczestników.
8. Organizator ma prawo do modyfikacji programu Konferencji.

REGULAMIN UCZESTNICTWA

Potwierdzenie udziału jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu uczestnictwa. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rejestracji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (dz. U. nr 133 z 1997r., poz. 883).
Punkty edukacyjne:

  • Ratownikom medycznym zostanie przyznanych 6 punktów edukacyjnych.
  • Dyspozytorom medycznym uczestnictwo w konferencji umożliwia uzyskanie wpisu w książeczce doskonalenia zawodowego.

Opłata za uczestnictwo:

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Za przyjęte zgłoszenie uznawane jest zgłoszenie, na które zgłaszający otrzymał mailową odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

j.sochacka@lpr.com.pl
tel. 665 012 825

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux