Prelegenci 2017-10-05T08:57:11+00:00

dr hab. Jan Chodkiewicz, prof. nadzw. UŁ

Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Specjalizuje się w problematyce psychologii uzależnień, szczególnie uzależnieniu od alkoholu, zaburzeniach afektywnych oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Autor oraz współautor książek (w tym: Odbić się od dna? Rola jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu, Łódź, 2012), a także ponad 100 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami.

dr n. hum. Katarzyna Durniat

Psycholog, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik Zakładu Psychologii Zarządzania.  Wśród zainteresowań badawczych czołowe miejsce zajmują zagadnienia psychologii pracy i organizacji, zwłaszcza problematyka zachowań organizacyjnych oraz zdrowia i patologii organizacyjnych (na czele z mobbingiem, kulturą i klimatem organizacyjnym) jak i metody selekcji, doboru i oceny personelu (głównie metodologia Assessment Centre oraz Development Centre). Autorka polskiego kwestionariusza SDM do diagnozy mobbingu w miejscu pracy oraz doświadczona badaczka przemocy psychologicznej w organizacji (projekty krajowe i międzynarodowe). Autorka licznych wystąpień oraz publikacji naukowych, w kraju i zagranicą. Członek European Association of Work and Organizational Psychology (EWOP) oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji.

dr hab. Dorota Merecz

Psycholog, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia i Pracy w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dr hab. med. Jerzego Nofera w Łodzi. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym i wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia przeciwko Przemocy w Pracy „GODNOŚĆ”. Interesuje się miedzy innymi relacjami pomiędzy stresem, zdrowiem somatycznym, zdrowiem psychicznym a funkcjonowaniem człowieka w życiu zawodowym i prywatnym. Prowadzi badania nad uwarunkowaniami i skutkami zaburzenia po stresie traumatycznym, mobbingu i wypalenia zawodowego. Działalność naukową łączy z praktyką terapeutyczną i trenerską.  Jest autorką  blisko stu publikacji naukowych i popularnonaukowych, wielu ekspertyz dla  firm i instytucji.

dr n. hum. Agnieszka Janiak

Kulturoznawca – tanatolog i filolog – komunikolog, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej; kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej, pracownik Akademickiej Sieci Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego, koordynator projektów Dolnośląskiego Centrum Innowacji Edukacyjnych. Od 2012 realizuje w USA i Polsce projekt badawczy dotyczący komunikacji w sytuacjach trudnych oraz tanatoedukacji. Zainteresownia naukowe są wynikiem doświadczeń życiowych i praktyki społecznej: wielokrotna pacjentka, prowadziła grupę wsparcia oraz stowarzyszenie dla osieroconych rodziców, obecnie prowadzi szkolenia z komunikacji z pacjentem dla Izb Pielęgniarskich oraz lekarzy wrocławskich szpitali.

dr n. med. Paweł Rasmus

Psycholog w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Do jego obowiązków należy wsparcie koleżeńskie (ang. peer support) oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników ZRM oraz dyspozytorów medycznych. Wspiera również proces rekrutacji do WSRM.  Pracuje także jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Naukowo zajmuje się problemem stresu, w tym także stresu traumatycznego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunków Ratownictwo Medyczne. Jest członkiem Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na tym samym kierunku. Odpowiedzialny za realizację programu „Peer Support and Defusing” w Falck Medycyna. Związany z Grupą Ratownictwa Specjalistycznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodzi, gdzie przygotowuje do służby swojego psa – posokowca bawarskiego. Więcej na www.pawelrasmus.pl.

dr n. prawn. Joanna Stojer-Polańska

Kryminalistyk. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę doktorską poświęciła oddziaływaniu mediów, szczególnie seriali kryminalnych, na postępowanie karne, czyli tzw. efektu CSI. Autorka artykułów dotyczących oddziaływania mediów na proces karny, artykułów dotyczących działań sprawców z nietypowym modus operandi i sprawców działających w cyberprzestrzeni, redaktor książki poświęconej samobójstwom oraz przypadkom kryminalnym. Zainteresowania naukowe: medycyna sądowa, profilowanie sprawców zabójstw, samobójstwa, zapobieganie przemocy, profilaktyka przestępczości. Popularyzatorka nauki.

dr n. społ. Paweł Strojny

Psycholog, doktor nauk społecznych. Interesuje się czynnikami wpływającymi na motywację do grania w gry i relacjami społecznymi, szczególnie w rzeczywistości wirtualnej. Adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierownik Działu B+R Nano Games sp. z o.o. Obecnie kieruje projektem badawczym “Symulator katastrof zbiorowych – badania i przygotowanie do wdrożenia” współfinansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

dr n. hum. Małgorzata Wypych

Psycholog, trener i konsultant, wykładowca psychologii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, posiada wieloletnie doświadczenie wykładowe i trenerskie. Psycholog w SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Wykształcenie wyższe i doktorat zdobyła na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalizując się w dziedzinie komunikacji oraz problematyce samooceny. Zwolenniczka psychoterapii w podejściu integratywnym, wykorzystuje w pracy techniki improwizacyjne.

lek. Tomasz Derkowski

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, anestezjolog, intensywista, pasjonat medycyny przedszpitalnej.
Doświadczenie zdobywał m.in. w Szpitalu Uniwersyteckim w Cambridge, w West Middlesex University Hospital w Londynie, w Szpitalu Wojskowym w Bydgoszczy oraz Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Pracował w Anglii dla Cega Air Ambulance, w Australii dla Careflight HEMS i The Royal Flying Doctor Service.

lek. med. Piotr Szetelnicki

Specjalista medycyny ratunkowej, specjalista medycyny rodzinnej. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej w medycynie ratunkowej – od lekarza zespołu wyjazdowego “W” po kierownika oddziałów Pogotowia Ratunkowego i Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecnie lekarz w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym – połączenie marzeń o lataniu z możliwością  praktykowania medycyny ratunkowej i katastrof. Lekarz w oddziale hiperbarii tlenowej WIM. Wykładowca akademicki. Podstawowe tematy zainteresowań to medycyna bólu, medycyna katastrof, człowiek w sytuacjach ekstremalnych, medycyna górska. A po pracy? Ostatnio niewiele czasu “po pracy”, ale jak tylko się da – łazęga po górach. Ostatnia wyprawa – Ziemia Ognista i Patagonia, a z częstszych “wycieczek” – Alpy w każdej postaci.

mgr Łukasz Chalupka

Ratownik medyczny. Pilot śmigłowcowy. Przez wiele lat pracował jako Członek Załogi Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego.
Od 2013 roku instruktor ACRM (Aeromedical Crew Resource Management – Zarządzanie Zasobami Lotniczej Załogi Medycznej).

Jerzy Jaskuła

Ratownik medyczny, specjalista zdrowia publicznego, instruktor symulacji medycznej, absolwent studiów podyplomowych z zarządzania bezpieczeństwem, BHP, zarządzania w ochronie zdrowia oraz medycyny ekstremalnej i medycyny podróży. Instruktor American Heart Asssociation, European Resuscitation Council, National Association of Emergency Medical Technicians i International Trauma Life Support. Aktualnie pracuje w Zakładzie Dydaktyki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i w Ośrodku Medycyny Doświadczalnej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Redaktor naczelny serwisu Ratownictwo Medycyny Praktycznej, prezes Fundacji Ratuj Życie, członek stowarzyszenia Młodzi Menedżerowie Medycyny. Doświadczenia zdobywał także w Instytucie Ratownictwa Medycznego, Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym oraz Polskim Czerwonym Krzyżu. Trener i wolontariusz Polskiej Misji Medycznej, brał udział w projektach medycznych m.in. w Islamskiej Republice Mauretanii, Kenii, Serbii i Papui Nowej Gwinei.

Dariusz Piotrowicz

Psycholog, specjalista z zakresu interwencji kryzysowej w sytuacjach związanych z przemocą i zachowaniami samobójczymi. Psychoterapeuta w trakcie szkolenia z Psychoterapii Behawioralno-Poznawczej. W okresie od 2004 do 2010 roku pełnił obowiązki psychologa policyjnego w Komendzie Stołecznej Policji, w tym konsultanta dla zespołów negocjacyjnych. Zajmował się rekrutacją, szkoleniem kandydatów do pełnienia roli negocjatora policyjnego, a także brał udział w akcjach i operacjach policyjnych. Od 2008 roku aktywnie szkoli, doradza, opiniuje w obszarze komunikacji kryzysowej, zeznania świadków i wyjaśnienia podejrzanych, analizy zachowań przestępczych oraz zagadnienia psycho-suicydologiczne. Od 2004 roku wykładowca zagadnień psychologii stresu, komunikacji, interwencji kryzysowej i psychologii śledczej w UH SWPS. Od 2008 roku Kierownik studiów podyplomowych „Psychologia śledcza w praktyce”. Biegły sądowy z zakresu psychologii sądowej i śledczej przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Przygotowuje dysertację doktorską w zakresie czynników motywacyjnych w samobójstwach (Wydział Prawa UH SWPS).

mgr Marcin Podgórski

Ratownik medyczny. Na co dzień zastępca dyrektora ds. ratownictwa medycznego, organizacji i planowania w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym oraz członek załogi Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego. Członek-sekretarz Zespołu ds. opracowania procedur wspomagających podjęcie decyzji przez dyspozytora medycznego w zakresie przyjęcia zgłoszenia, kwalifikacji zgłoszenia oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego do różnych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego. Od wielu lat instruktor American Heart Association. Zainteresowania naukowe ukierunkowane na organizację i zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux