Program 2017-10-27T08:08:36+00:00
9.30-10.00 Rejestracja uczestników
10.00-10.10 Otwarcie konferencji

prof. Piotr Małkowski

dr hab. Robert Gałązkowski

10.10-10.35 Rezyliencja, wsparcie koleżeńskie i pomoc psychologa – jakie proporcje w systemie wsparcia psychologicznego dla pracowników systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego?

dr Małgorzata Wypych

SESJA I Rozpoznawanie i działanie –problemy psychiczne w ratownictwie

10.35-11.00 Męska depresja – koncepcja, geneza, zapobieganie

prof. Jan Chodkiewicz

11.00-11.20 PTSD – mityczny potwór z Loch Ness czy może powszechna jaszczurka zwinka polskiego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego?

lek. Piotr Szetelnicki

11.20-11.45 Wypalam się i znikam – od zaangażowania do wypalenia

dr hab. Dorota Merecz-Kot

11.45-12.00 Przerwa kawowa
12.00-12.25 Priorytety interwencyjne w sytuacji zdarzenia o charakterze samobójstwa publicznego

mgr Dariusz Piotrowicz

12.25-12.45 Mechanizmy obronne w zderzeniu ze śmiercią – między normą a patologią.

Jak radzą sobie ratownicy medyczni? Czy skutecznie?

dr Małgorzata Wypych

SESJA II – Empatyczna komunikacja w trudnych przypadkach

12.45-13.05 Komunikacja i kontakt z dzieckiem molestowanym seksualnie

mgr Sebastian Pluta

13.05-13.25 Jak (nie)mówić o śmierci – zalecenia komunikacyjne dla lekarzy i personelu medycznego w wypadku zgonu dziecka

dr Agnieszka Janiak

13.25-13.45 Czynniki ryzyka samobójstwa, autoagresji i przemocy – problematyka działań na miejscu zdarzenia tego typu

dr Joanna Stojer-Polańska

13.45-14.40 Przerwa obiadowa

SESJA III Indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne – dobre praktyki

14.40-15.00 Psycholog w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego – moda czy potrzeba?

dr Paweł Rasmus

15.00-15.25 Dobre praktyki w zakresie pomocy psychologicznej po incydentach krytycznych według międzynarodowych standardów International Critical Incidents Stress Foundation

dr Małgorzata Wypych

SESJA IV- Znaczenie współpracy w ratownictwie medycznym – dobre praktyki

15.25-15.45 Oczekiwania co do zachowań kolegów jako czynniki wpływające na jakość współpracy. Idealny pilot, lekarz, ratownik medyczny w oczach pracowników

mgr Łukasz Chalupka

15.45-16.00 Przerwa kawowa
16.00-16.20 Wybrane aspekty ACRM w HEMS Australia- doświadczenia własne

lek. Tomasz Derkowski

16.20-16.40 Użyteczność symulacji komputerowych w szkoleniu ratowników medycznych

i strażaków: komunikacja, podejmowanie decyzji i presja społeczna

dr Piotr Strojny

16.40-17.00 Pomoc poza granicami – jakie pułapki psychologiczne czekają na ratowników medycznych na misjach medycznych?

mgr Jerzy Jaskuła

SESJA V – Diagnoza wybranych symptomów i zaburzeń

17.00-17.20 Procedura rekrutacji kandydatów na członków załóg HEMS i EMS w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym

mgr Marcin Podgórski

17.20-17.40 Rozpoznawanie mobbingu w organizacji, diagnoza objawów jednostki

dr Katarzyna Durniat

17.40-18.00 Podsumowanie konferencji i zakończenie
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux